• Snelle levering
 • Spoedopdrachten mogelijk
 • Maatwerk oplossingen
 • Levering uit voorraad binnen 1 dag

Onderhoud van uw Heater en Warmtewisselaar

Bij veel installaties komt het helaas voor dat warmtewisselaars of heaters onnodig vroegtijdig kapot gaan, dit kan voorkomen worden met goed onderhoud!
Door minimaal 1x per jaar een inspectie uit te voeren kun je al snel de levensduur van de installatie verlengen.
Let daarbij op de volgende punten:

Onderhoud en inspectie:

Voorzorg en veiligheid

Voorzorg en veiligheid
Onderhoud en de inbedrijfstelling dienen te worden uitgevoerd door een door de afnemer aangegeven persoon met de kennis en opleiding hiervoor of een erkende Installateur.
De installatie mag slechts door geautoriseerd, geschoold en geïnstrueerd personeel worden bediend, onderhouden en gerepareerd.
De exploitant dient te waarschuwen tegen omgevingsinvloeden die gevaar kunnen opleveren. Hierbij dient bij voorkeur gebruik te worden gemaakt van pictogrammen en/of teksten.
De exploitant moet, voor zover noodzakelijk, het personeel tot het dragen van beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming verplichten.
Onderhoud, reiniging e.d.. moeten bij een uitgeschakeld apparaat plaatsvinden.
Het uitvoeren van het onderhoud dient afhankelijk van de bedrijfssituatie; elke 1000 bedrijfsuren, of minimaal 1x per jaar plaats te vinden.

Controle:
Om een hoge bedrijfszekerheid te waarborgen is periodieke controle door het onderhouds- en bedieningspersoneel van de apparatuur nodig op:

 • Lamellenoppervlak beschadigd, vervuild of verstopt.
 • Lekkage.
 • Druk en temperatuur binnen toegestane grenzen.
 • Aanwezigheid van lucht in een systeem waar een vloeibaar medium wordt toegepast.
 • Indien van toepassing, de aanwezigheid van een toereikende condensaatafvoer
 • Vervuiling van de warmtewisselaar (terugval in capaciteit).
 • Trillingen / vreemde geluiden.
 • Algemene conditie van de installatie.
 • Corrosie.
 • Werking van de veiligheidstoestellen.
 • Temperatuur lagers max. 95°C (omgevingstemperatuur + 40°C).
 • Temperatuur motor max. 135°C (omgevingstemperatuur + 80°C).

Reiniging:
Reiniging van de warmtewisselaar:

Voor het reinigen van de warmtewisselaar op de vloeistofzijde dient men als volgt te handelen:
Reiniging kan geschieden door middel van spoelen met een detergent of chemisch oplosmiddel. Bij gebruik van chemicaliën adviseren wij u contact op te nemen met een firma die hierin gespecialiseerd is. Eventueel kan KiwiHesta B.V. u hierin adviseren. Bij het onjuist toepassen van chemicaliën kunnen de materialen van de apparatuur worden aangetast.

Voor het reinigen van de warmtewisselaar op de luchtzijde dient men als volgt te handelen:
Blaas de lamellen schoon met perslucht, tegengesteld aan de normale luchtrichting.
Let op dat de lamellen niet vervormen.
Eventueel de lamellen reinigen met een speciaal warmtewisselaar reinigings middel.

 

Indien de ATEX-richtlijn 2014/34/EU van toepassing is en het element gevuld is met een brandbaar gas dient het toestel na buitengebruikstelling, voor de demontage gespoeld te worden met een inert gas om vermenging van lucht met het brandbaar gas te voorkomen.
Indien de ATEX-richtlijn 2014/34/EU van toepassing is moet de veiligheidsinspecteur de installatie na het spoelen controleren en vrijgeven.

Reiniging van de Luchtverhitter.
Onderhoud, reiniging, afstelling etc. moeten bij uitgeschakeld apparaat plaatsvinden. Indien hier niet aan kan worden voldaan dan moeten deze verrichtingen zonder gevaar kunnen worden uitgevoerd.

Reiniging filters.
Wanneer eventueel filters zijn ingebouwd moeten deze bij het bereiken van de standtijd worden vervangen c.q. schoongemaakt.

Het afpersen van de warmtewisselaar:
Hierbij dient men als volgt te handelen:

 • Sluit de toe- en afvoer van de kringlopen.
  Eerst de toevoer van het warme medium sluiten en pas op het moment dat de warmtewisselaar de temperatuur van het koude medium heeft bereikt de toevoer van het koude medium sluiten.
 • Tap de warmtewisselaar af (hierbij dienen ook de ontluchtingen te worden geopend).
 •  Verwijder de toe- en afvoerleidingen.
  Let op! Bij het ontkoppelen van de warmtewisselaar, is het mogelijk dat achtergebleven medium uit de warmtewisselaar lekt. Om beschadiging aan de onderliggende delen of vloer te voorkomen moet het medium worden opgevangen in bijvoorbeeld een lekbak.
 • Vul de warmtewisselaar met onverwarmd, schoon en op het technisch informatieblad vermeld staand medium, via een vulaansluiting
 • Breng het element op de ontwerpdruk (Pressure design) welke op de typeplaat vermeld staat. Houdt dit gedurende minimaal 30 minuten aan (op kamertemperatuur).
 • Controleer op eventuele lekkage.
 • Breng de druk in de warmtewisselaar langzaam weer tot atmosferische druk omlaag.

Onderdelen Luchtverhitter:

Demonteren van de waaier:
Indien de ATEX-richtlijn 2014/34/EU van toepassing is mogen onderdelen alleen gedemonteerd of vervangen worden door en bij de fabrikant.
Wanneer de waaier niet rechtstreeks toegankelijk is moet eerst de waaier met motor/stoel van de behuizing gedemonteerd worden (eventueel aansluitkabel loskoppelen bij werkschakelaar).
Demonteer de borgplaat door de axiale borgingsbout los te draaien. Verwijder vervolgens de radiale borgingsbout en probeer met gelijkmatige kracht de naaf van de as te schuiven.


Bij een waaier type-630 kan een poelietrekker worden toegepast.(zie onderstaand figuur)
LET OP: handeling nooit forceren i.v.m. kans op beschadigingen en/of onbalans van de waaier.

Het monteren van de Luchtverhitter:
Monteren van de waaier:
Schuif de naaf van de waaier op de as en zet de waaier d.m.v. van de radiale borgingsbout, de borgplaat en de axiale borgingsbout vast.

Montage van de waaier/motor met montageplaat  aan de omkasting:
Montage van de waaier/motor met montageplaat aan de kast moet met zorg gebeuren om beschadiging aan de waaier te voorkomen. Controleer de vrijloop van de waaier alvorens alle bouten aan te draaien.

 

Onderdelen bestellenn
Voor het bestellen van onderdelen kunt u contact met ons opnemen.
Ook van de oudere types houden we de meeste onderdelen nog op voorraad.

 

 

 

 

 

Contact

Wij adviseren u graag!

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact op of stuur ons een bericht.

+31 40 231 9820 info@kiwihesta.nl
 • Met het invullen van bovenstaande formulier gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Sluiten
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×